Idriss van Straalen
Advocaat - partner
mr. I.A. (Idriss) van Straalen

+31(0)70 - 205 73 90

+31(0)6 - 51 20 16 66

+31(0)70 - 205 73 99

Het commune strafrecht – en dan met name de zwaardere strafzaken waarin verdovende middelen en/of (vuurwapen)geweld centraal staan – is het terrein waarop Idriss zijn grootste overwinningen heeft bevochten. Die verknochtheid met de verdediging in grote commune strafzaken wekt weinig verwondering gezien de plaats waar Idriss zijn carrière in het strafrecht startte: op het kantoor van Max Moszkowicz sr..

Idriss is echter veel meer dan alleen de spreekwoordelijke procestijger. Met evenveel flair als waarmee hij in een megazaak zijn cliënt op zitting verdedigt, fileert hij als cassatiespecialist de beslissing van een gerechtshof, met niet zelden grensverleggende resultaten, zoals bijvoorbeeld in de zaak die uitmondde in het ‘Tongzoen’-arrest.

Behalve grote commune strafzaken en cassatiezaken behandelt Idriss veel jeugdstrafzaken. Daarin  uit zich een ander aspect van zijn strafrechtelijke vakmanschap: zijn empathisch vermogen, en het oog dat Idriss heeft voor de belangen van ook die jeugdige cliënt in juist die omstandigheden.

Het bereiken van het (in alle opzichten) beste resultaat voor de cliënt staat bij Idriss altijd voorop, of het nu gaat om het juiste advies op het juiste moment, een analytisch scherp pleidooi voor vrijspraak, een op de persoonlijke omstandigheden toegesneden strafmaatverweer of een scherpzinnig cassatiemiddel.

Idriss staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd als strafrechtspecialist (in o.a. algemeen commuun strafrecht, financieel economisch strafrecht, internationaal strafrecht, TBS, jeugdstrafrecht en jeugdbeschermingsrecht), cassatiespecialist en tuchtrechtadvocaat. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Nadere informatie over Idriss van Straalen