Nina Vegelien
Advocaat
mr. N.J.B. (Nina) Vegelien

+31(0)70 - 205 73 90

+31(0)6 - 11 38 92 88

+31(0)70 - 205 73 99

Nina bezit een natuurlijke gedrevenheid om op te komen voor de underdog en mensen in moeilijke posities ter zijde te staan. Daarbij heeft Nina een sterk ontwikkeld analytisch vermogen en beschikt zij over uitstekende vakinhoudelijke kennis. Zij bijt zich met enthousiasme vast in iedere strafzaak die op haar bureau belandt. Zij is gretig en gedreven. Nina is bovendien een echte taalpurist, als gevolg waarvan haar schriftelijke stukken van bovengemiddeld hoog niveau zijn.

Nina is sinds 1 september 2020 verbonden aan NVVS-advocaten. Zij studeerde cum-laude af aan de Universiteit van Amsterdam in het strafrecht en behaalde tevens haar master ‘international en transnational criminal law’. Tijdens haar studie werkte Nina als buitengriffier bij de Rechtbank Midden-Nederland en liep zij stage bij advocatenkantoren en bij de Afdeling Internationale Rechtshulp in Strafzaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Nina legt zich toe op de bijstand in commune - en fraudezaken en behandelt internationale strafzaken.