Baanbrekende uitspraak Rechtbank Den Haag inzake levensbeeindiging op verzoek

De Rechtbank Den Haag oordeelde op 11 september 2019 terecht en weloverwogen dat de specialist ouderengeneeskunde niet strafbaar is bij het uitoefenen van euthanasie op een zeer demente vrouw (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:9506).