De Hoge Raad wijst arrest in strafzaak naar aanleiding van een cassatiemiddel van mr. Koops

De Hoge Raad wijst op 2 april 2019 een uitgebreid en belangrijk arrest in de strafzaak tegen een bestuurder van een woningcorporatie naar aanleiding van een cassatiemiddel van mr. Koops over de verhouding tussen het (verplicht) afleggen van een verklaring ten overstaan van de Parlementaire Enquêtecommissie en het gebruik van die verklaring in de strafzaak in het licht van art. 6 EVRM.

Lees hier de uitspraak