Mr C.W. Noorduyn

Opleiding

 • Rijksuniversiteit Groningen: Straf – en Privaatrecht (afgestudeerd 2000)
 • University of Cambridge: M.Phil in Criminology (2001)
 • Nederlandse Orde van Advocaten: Beroepsopleiding (2004)
 • Willem Pompe Instituut: Specialisatieopleiding Strafrecht (2011)

Werkervaring

 • Rijksuniversiteit Groningen: Docent privaatrecht en algemene rechtswetenschappen (2001-2002)
 • Hoge Raad der Nederlanden: medewerker wetenschappelijk bureau strafrecht (2002-2003)
 • Sjöcrona Van Stigt advocaten, Den Haag: advocaat (2003-2014)

Nevenfuncties

 • Docent Beroepsopleiding Advocatuur (2005-2013)
 • Lid Adviescommissie Strafrecht, Haagse Orde van Advocaten
 • Docent Leergang bewijsrecht, VU Law Academy, Amsterdam
 • Bestuurslid Vereniging Cassatieadvocaten in Strafzaken

Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging van strafrechtadvocaten (NVSA)
 • European Criminal Bar Association (ECBA)
 • Vereniging Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS)

Enkele succesvolle gepubliceerde zaken van mr. Noorduyn:

 • HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:434. Op 3 maart 2015 deed de Hoge Raad de baanbrekende uitspraak dat een persoon aan wie een alcoholslot is opgelegd door het CBR, niet ook nog eens strafrechtelijk mag worden vervolgd voor rijden onder invloed. Volgens de Hoge Raad is er dan sprake van een dubbele bestraffing. Het Gerechtshof in Den Haag had het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de strafvervolging van deze verdachte. Tegen deze uitspraak was het Openbaar Ministerie in cassatie gegaan. Mr. Noorduyn sprak de cassatieschriftuur van het Openbaar Ministerie - met succes - tegen.
 • Rechtbank Den Haag 30 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:13243. De Haagse Rechtbank heeft een voormalig cosmetisch arts van de Haagse Citykliniek (in de media aangeduid als ‘de borstendokter’) vrijgesproken ter zake van het mishandelen en oplichten van zijn patiënten. Het Openbaar Ministerie had drie jaren gevangenisstraf geëist.
 • HR 4 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ0004. De Hoge Raad vernietigt de uitspraak van de Rechtbank Den Haag naar aanleiding van een cassatiemiddel van mr. Noorduyn over de inbeslagneming van gegevensdragers en het verschoningsrecht van de advocaat.
 • Gerechtshof Den Haag 10 juni 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BQ9414. Integrale vrijspraak door het Haagse Hof voor de directeur van een stichting die werd verdacht van grootschalige fraude met asielgelden en oplichting van de overheid.
 • HR 5 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP6138. De Hoge Raad vernietigt een uitspraak van de Rechtbank Maastricht wegens schending van het medisch verschoningsrecht naar aanleiding van de cassatieschriftuur van mr. Noorduyn en mr Kelder.
 • Gerechtshof Amsterdam 28 januari 2001, ECLI:NL:GHAMS:2009:BH1791. Vrijspraak voor lid van Raad van Commissarissen van ICA-Ahold in de zogenoemde ‘boekhoudfraudezaak’ bij Ahold door het Gerechtshof te Amsterdam. Mr. Noorduyn stond tezamen met mr. Sjöcrona en mr. Vermeij de gewezen verdachte met succes bij.

Publicaties

 • C.W. Noorduyn, Annotatie bij HR 9 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:222. In: NbSr Geannoteerd, 2016/78
 • C.W. Noorduyn, Annotatie bij HR 24 november 2015, ECLI:NL:2015:2502 en HR 24 november 2015, ECLI:NL:2015:2504. In: NbSr Geannoteerd, 2016/12 en 13
 • C.W. Noorduyn, Annotatie bij Rb. Amsterdam, 12 november 2014 en Rb. Limburg, 14 november 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:9865. In: NbSr Geannoteerd, 2015, 2-3 (38 en 46).
 • C.W. Noorduyn, ‘Ne bis in idem’ nu ook een beginsel van ongeschreven recht, NJB, 29 mei 2015, afl. 21, p. 1424-1425
 • C.W. Noorduyn, Ne bis in idem na een tuchtrechtelijke veroordeling? In: Sporen in het strafrecht, liber amicorum Jan Sjöcrona, Deventer 2014 (p. 241-252).
 • C.W. Noorduyn en L.E.G. van der Hut, Vermogensdelicten Deel II, praktische nascholing voor de advocaat, Houten: JurisDidact 2014
 • C.W. Noorduyn en L.E.G. van der Hut, Vermogensdelicten Deel I, praktische nascholing voor de advocaat, Houten: JurisDidact 2013
 • C.W. Noorduyn en T.J. Kelder, Klagen over nemo tenetur? Niet langer bij de beklagrechter! In: Nederlands Juristenblad, 22 maart 2013, p. 751-752
 • T.J. Kelder en , commentaar op de artt. 241c en 445-448 (hoger beroep en cassatie tegen beschikkingen) en 453-455 (intrekking en afstand van rechtsmiddelen) en 456 (cassatie in het belang der wet) in: M.L.C.C. de Bruijn-Lückers e.a. (red.), SDU Commentaar Strafvordering, Den Haag: SDU Uitgevers
 • C.W. Noorduyn en A.C. van der Pluijm, Wegenverkeerswet 1994 : Gedragsregels (79), in SDU Commentaar Strafrecht, Den Haag: SDU Uitgevers
 • B.C.W. van Eijck en C.W. Noorduyn, Kroniek Rechtspraak Strafrecht, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, afl. 4-2012, p. 329-338
 • C.W. Noorduyn en F.B.W. Groendijk, Het niet-vernietigen van geheimhoudersgesprekken: de balans opgemaakt, Strafblad, juli 2011 afl. 3
 • C.W. Noorduyn, Life is life in the Netherlands, IBA Criminal Law News Letter, september 2008, p. 12 – 15
 • A.J.M. de Swart en , Amerikaanse les in strafpleiten, Advocatenblad 2008, nr. 13, p. 552-554
 • C.W. Noorduyn en J.M. Sjöcrona, Ambtshalve cassatie in strafzaken en de kwaliteit van de advocaat, Advocatenblad 2008, nr. 8, p. 320-323
 • C.W. Noorduyn, Levenslang, gratie en art. 5 lid 4 EVRM, Strafblad, aflevering 3, 29 juni 2007, p. 217-225
 • J.M. Sjöcrona, W.J. Koops en ,
  Verschoningsrecht in de praktijk ingeperkt, Advocatenblad 2006, nr. 3, p. 115 – 117