Mr. I.A. van Straalen

Opleiding

 • Universiteit Leiden: Nederlands recht, strafrechtelijke specialisatie (afgestudeerd 1997)
 • Nederlandse Orde van Advocaten: Beroepsopleiding (2000)
 • Willem Pompe Instituut: Specialisatieopleiding Strafrecht (2008)

Werkervaring

 • Moszkowicz Advocaten, Maastricht: advocaat (1997-2004)
 • Salomons van der Valk Advocaten, Den Haag: advocaat (2004-2014)

Lidmaatschappen en nevenfuncties

 • Lid Adviescommissie Strafrecht, Haagse Orde van Advocaten (2006-2014)
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten (NVSA)
 • Lid Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS);
 • Penningmeester Stichting Strafrechtpraktijk

Enkele gepubliceerde zaken van mr. Van Straalen:

 • ECLI:NL:GHSGR:2011:BT7130: Vrijspraak voor medeplegen bankroof en voor heling, en voorts vernietiging van de veroordeling in eerste aanleg voor het trekken van voordeel uit de opbrengst van de bankroof. Het OM werd terzake niet-ontvankelijk verklaard wegens het ontbreken van rechtsmacht;
 • ECLI:NL:PHR:2010:BK7085 & ECLI:NL:HR:2010:BK7085: Een veroordeling voor het medeplegen van invoer van 1.780 kilo cocaïne door het Hof werd door de Hoge Raad vernietigd wegens een ontoereikende motivering. Na terugwijzing naar het Hof is de cliënt alsnog vrijgesproken van elke vorm van betrokkenheid bij deze invoer;
 • ECLI:NL:PHR:2013:BZ3627 & ECLI:NL:HR:2013:BZ3627: Conclusie OM en arrest Hoge Raad, waarbij de vaste jurisprudentie dat een tongzoen ‘verkrachting’ oplevert werd herroepen naar aanleiding van een middel [middel 2] van Idriss van Straalen;
 • ECLI:NL:HR:2014:3052: Vernietiging door de Hoge Raad van een veroordeling wegens een zedendelict, op grond van de unus testis-regel: één getuigenverklaring is onvoldoende voor een veroordeling;
 • ECLI:NL:HR:2014:469: Vernietiging van een veroordeling voor poging tot moord, wegens een innerlijk tegenstrijdige en bovendien ontoereikende onderbouwing van bewezenverklaring;
 • ECLI:NL:HR:2009:BI1425: Vernietiging van een veroordeling wegens moord, wegens een ontoereikende motivering van het gebruik van een anonieme verklaring;
 • ECLI:NL:HR:2010:BL7813: Gedeeltelijke vernietiging van de veroordeling in de Eindhovense zedenzaak;
 • ECLI:NL:HR:2012:BX5001: Vernietiging van een veroordeling in een zedenzaak, wegens de ontoereikende afwijzing van het verzoek van de verdediging tot inzage in een dagboek van de aangeefster, waaruit het Hof enkele pagina’s tot bewijs had gebezigd;
 • ECLI:NL:RBMAA:2011:BQ1254: Ontslag van rechtsvervolging op grond van overmacht in de zin van noodtoestand. Een organisatie die zich bezighield met dierenwelzijn had beschermde dieren, die gewond of ziek waren, in strijd met de Flora en Faunawet naar het buitenland vervoerd voor verzorging, en werd terzake vervolgd. Wegens het ontbreken van enige mogelijkheid om de dieren in Nederland te behandelen werd geoordeeld dat er sprake was van een overmacht-situatie;