Mr. M.J.N Vermeij

Opleiding

 • Universiteit Leiden: Doctoraal examen Niet-Westerse sociologie (1990)
 • Universiteit Leiden: Doctoraal examen Fiscaal recht en Fiscale advocatuur (1999)
 • Nederlandse Orde van Advocaten: Beroepsopleiding (2000)
 • Willem Pompe Instituut: Specialisatieopleiding Strafrecht (2012)

Werkervaring

 • Stibbe Simont Monahan Duhot, Amsterdam: advocaat (Practice Group Tax) (1999-2000)
 • Stibbe, Amsterdam: advocaat (Sectie strafrecht van de Practice Group Mergers & Acquisitions) (2001-2007)
 • Sjöcrona Van Stigt Advocaten, Den Haag: advocaat (2007-2014)

Lidmaatschappen

 • European Criminal Bar Association (ECBA)
 • Nederlandse Vereniging van Advocaten-Belastingkundigen (NVAB)
 • Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)
 • Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS)

Enkele succesvolle gepubliceerde zaken van mr. Vermeij:

 • HR 7 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:118: verdachte en raadsvrouw niet aanwezig op zitting, Hof had niet ongemotiveerd mogen besluiten dat artikel 51 Sv was nageleefd.
 • HR 7 januari 2014, ECLI:NL:HR:2014:16: poging moord, oordeel van het Hof dat sprake is van voorbedachte raad ontoereikend gemotiveerd.
 • HR 8 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:883: strafmotivering door Hof ontoereikend gemotiveerd.
 • HR 4 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA1781: slagende betekeningsklacht (verlenen verstek tegen niet-verschenen verdachte).
 • HR 18 december 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX5140: medeplegen en toerekenen van verboden gedraging aan rechtspersoon.
 • HR 20 november 2012, ECLI:NL:HR:2012:BY0052: onbegrijpelijk oordeel Hof dat getuige niet opgeroepen hoeft te worden.
 • HR 20 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV2954: ontoereikend gemotiveerde bewezenverklaring (inzake een onjuiste belastingaangifte).
 • HR 27 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BR1122: gegronde bewijsklacht "medeplegen" van diefstal.
 • HR 13 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ9111: strafoplegging door Hof ontoereikend gemotiveerd.
 • HR 6 september 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ8196: bewijsmiddelen niet redengevend voor schatting wederrechtelijk verkregen voordeel.
 • HR 12 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ6555: de hoeveelheid hennepplanten die met 10 liter plantenvoeding kan worden geteeld is geen "feit van algemene bekendheid".
 • Gerechtshof Amsterdam 28 januari 2001, ECLI:NL:GHAMS:2009:BH1791. Vrijspraak voor lid van Raad van Commissarissen van ICA-Ahold in de zogenoemde ‘boekhoudfraudezaak’ bij Ahold door het Gerechtshof te Amsterdam. Mr. Vermeij stond tezamen met mr. Sjöcrona en mr. Noorduyn de gewezen verdachte met succes bij.

Publicaties:

 • M.J.N Vermeij, Annotatie bij HR 4 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:485. In: NbSr Geannoteerd, 2014, 4 (105).
 • M.J.N Vermeij, Cybercrime: de menselijke factor. In: Tijdschrift voor Sanctierecht & Compliance, 2014, nr. 1.
 • M.J.N Vermeij, Annotatie bij HR 3 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:582. In: NbSr Geannoteerd, 2013, 7 (304).
 • M.J.N Vermeij, Anti-Corruption Regulation in The Netherlands 2013. In: H.E. Moyer (ed.): Anti-Corruption Regulation in 50 Jurisdictions Worldwide 2013, Law Business Research, London.
 • M.J.N Vermeij, Anti-Money Laundering in The Netherlands 2013. In: J.G. Tillen & L. Billings: Anti-Money Laundering in 19 Jurisdictions Worldwide 2013, Law Business Research, London.
 • M.J.N Vermeij, Annotatie bij HR 3 juli 2012 (ACAB), ECLI:NL:HR:2012:BW9778, NbSr Geannoteerd, 2012, 3 (302).
 • M.J.N Vermeij, Bijdrage over Nederland in: N. Bourtin (ed.): The International Investigations Review, Law Business Research Ltd., 2012.
 • M.J.N. Vermeij en S.C.J. Knoester, De hedendaagse gevaren voor de belastingadviseur. In: Weekblad fiscaal recht, 2012/6980.
 • M.J.N. Vermeij en R.E. van Zijl, Oplichting? Het verschil tussen de marktplaatsmisbruiker en de eetpiraat. In: NJB, 2012, 12 (23 maart 2012), blz. 807 en verder. 
 • M.J.N. Vermeij en R.E. van Zijl, Artikel (met mr. Van Zijl) in het Financieele Dagblad (19 december 2011): "Webwinkelen in een zaak van wederzijds vertrouwen".
 • M.J.N. Vermeij en R.E. van Zijl, Annotatie bij EHRM 30 juni 2011, nr. 25041/07, Messier tegen Frankrijk. In: EHRC (European Human Rights Cases), 2011/10, 3 oktober 2011
 • M.J.N. Vermeij en R.E. van Zijl, Wanneer kan voorlopige hechtenis worden geschorst? In: Advocatenblad, 2011, nr. 13, p. 50
 • E.Z. Perez and M.J.N. Vermeij, International Anti-Corruption Regulation, Acquisition International Magazine, juli 2011, p. 40-41 en International Business Crime Defence, Acquisition International Magazine, juni 2011 en Fighting Money Laundering in the Netherlands, Acquisition International Magazine, maart 2011
 • E.Z. Perez en M.J.N. Vermeij, Nederlandse ondernemingen Bribery Act proof? Britse richtlijnen eindelijk gepubliceerd. In: Nederlands Juristenblad, 2011, afl. 16, p. 1100-1101
 • M.J.N. Vermeij en E.Z. Perez, Britse Bribery Act: het einde van de ‘facilitation payments’? In: Nederlands Juristenblad, 2011, afl. 06, p. 363 -367
 • M.J.N. Vermeij, Seizure, Confiscation and Asset Recovery to Protect the Financial Interests of the European Union. EU Legislation and its Implementation in the Netherlands. In: L. Camaldo. & A. Bana (eds.): Sequestro, confisca e recuperi a tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea. La legislazione communitaria e l’attuazione nei paesi membri. Brussel, 2010, p. 37-58
 • M.J.N. Vermeij en E.Z. Perez,  In: W.H. Muller, C.H. Kälin & J.G. Goldsworth (eds.): Anti-Money Laundering: International Law and Practice, Chichester, 2007, p. 575-592
 • M.J.N. Vermeij, Polsen van aandeelhouders. De recente aanpassing van het Besluit van 17 december 1998. In: Vennootschap & Onderneming, september 2003, p. 149-152