Politiezaken

Bent u politieagent en bent u als verdachte aangemerkt of loopt er een disciplinair onderzoek tegen u, dan bent u bij NVVS advocaten aan het goede adres. NVVS heeft veel ervaring in de bijstand van politiemensen in strafzaken, maar ook in disciplinaire zaken. Mr. Noorduyn en mr. Vermeij staan op de lijst van advocaten van de nationale politie. Zij worden ook ingeschakeld op verzoek van de vakbonden of rechtstreeks door een medewerker van de politie, betalend of op toevoegingsbasis.

NVVS is betrokken geweest bij veel grote politiezaken en treedt regelmatig op bij strafrechtelijke onderzoeken naar aanleiding van schietincidenten, meldingen ten aanzien van vermeend disproportioneel geweld of (te) gewelddadige aanhoudingen en vermeende overtredingen van de geheimhoudingsplicht (lekken van informatie). In veel gevallen lukt het de advocaten van NVVS om een verdenking buitengerechtelijk af te doen en de politieagent in kwestie een openbare terechtzitting te besparen.

Omdat er naast een strafrechtelijke vervolging intern vaak ook een disciplinair traject wordt opgestart, heeft NVVS advocaten zich ook bekwaamd in disciplinaire politiezaken. U hoeft voor uw disciplinaire zaak dus niet naar een ander advocatenkantoor. Dat is effectief, efficiënt en kostenbesparend nu het feitencomplex in de beide zaken meestal gelijkluidend is.